Úradná tabuľa ÚJD SR

50/2022

č. rozhodnutia: 50/2022

č. správneho konania: 1026-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 10.02.2022

dátum právoplatnosti: 28.02.2022

Prílohy:

1026-2022_Rozhodnutie_50_2022_R50_2022_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023