Úradná tabuľa ÚJD SR

5/2023

č. rozhodnutia: 5/2023

č. správneho konania: 959-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 09.01.2023

dátum právoplatnosti: 07.02.2023

Prílohy:

959-2023_Rozhodnutie_5_2023_R_5_2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023