Úradná tabuľa ÚJD SR

49/2024

č. rozhodnutia: 49/2024

č. správneho konania: 1551-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 25.01.2024

dátum právoplatnosti: 26.01.2024

Prílohy:

1551-2024_Rozhodnutie_49_2024_R49_2024.002.pdf

Aktualizácia: 05.02.2024