Úradná tabuľa ÚJD SR

49/2023

č. rozhodnutia: 49/2023

č. správneho konania: 772-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 07.02.2023

dátum právoplatnosti: 25.02.2023

Prílohy:

772-2023_Rozhodnutie_49_2023_Rozhodnutie_49_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023