Úradná tabuľa ÚJD SR

49/2022

č. rozhodnutia: 49/2022

č. správneho konania: 982-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 04.02.2022

dátum právoplatnosti: 23.02.2022

Prílohy:

982-2022_Rozhodnutie_49_2022_R49_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023