Úradná tabuľa ÚJD SR

48/2024

č. rozhodnutia: 48/2024

č. správneho konania: 1315-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.01.2024

dátum právoplatnosti: 13.02.2024

Prílohy:

1315-2024_Rozhodnutie_48_2024_Rozhodnutie_48_2024.pdf

Aktualizácia: 22.02.2024