Úradná tabuľa ÚJD SR

48/2023

č. rozhodnutia: 48/2023

č. správneho konania: 936-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.02.2023

dátum právoplatnosti: 11.03.2023

Prílohy:

936-2023_Rozhodnutie_48_2023_Rozhodnutie č. 48_2023, VV, MO12 anonymizované.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023