Úradná tabuľa ÚJD SR

48/2022

č. rozhodnutia: 48/2022

č. správneho konania: 945-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 18.02.2022

dátum právoplatnosti: 22.03.2022

Prílohy:

945-2022_Rozhodnutie_48_2022_R48_2022_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023