Úradná tabuľa ÚJD SR

47/2024

č. rozhodnutia: 47/2024

č. správneho konania: 1268-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 24.01.2024

dátum právoplatnosti: 10.02.2024

Prílohy:

1268-2024_Rozhodnutie_47_2024_Rozhodnutie_47_2024.pdf

Aktualizácia: 13.02.2024