Úradná tabuľa ÚJD SR

47/2023

č. rozhodnutia: 47/2023

č. správneho konania: 1146-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 08.02.2023

dátum právoplatnosti: 25.02.2023

Prílohy:

1146-2023_Rozhodnutie_47_2023_Rozhodnutie_47_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023