Úradná tabuľa ÚJD SR

47/2022

č. rozhodnutia: 47/2022

č. správneho konania: 1028-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 17.02.2022

dátum právoplatnosti: 23.03.2022

Prílohy:

1028-2022_Rozhodnutie_47_2022_R047_2022_ToNo_final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023