Úradná tabuľa ÚJD SR

46/2023

č. rozhodnutia: 46/2023

č. správneho konania: 1190-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 06.02.2023

dátum právoplatnosti: 23.02.2023

Prílohy:

1190-2023_Rozhodnutie_46_2023_Rozhodnutie_46_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023