Úradná tabuľa ÚJD SR

46/2022

č. rozhodnutia: 46/2022

č. správneho konania: 944-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.02.2022

dátum právoplatnosti: 17.03.2022

Prílohy:

944-2022_Rozhodnutie_46_2022_R046_2022_NoTo_final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023