Úradná tabuľa ÚJD SR

451/2023

č. rozhodnutia: 451/2023

č. správneho konania: 1129-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 21.12.2023

dátum právoplatnosti: 18.01.2024

Prílohy:

1129-2024_Rozhodnutie_451_2023_LR_451_2023.pdf

Aktualizácia: 22.01.2024