Úradná tabuľa ÚJD SR

450/2023

č. rozhodnutia: 450/2023

č. správneho konania: 1120-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 21.12.2023

dátum právoplatnosti: 18.01.2024

Prílohy:

1120-2024_Rozhodnutie_450_2023_Rozhodnutie_450_2023.pdf

Aktualizácia: 22.01.2024