Úradná tabuľa ÚJD SR

45/2024

č. rozhodnutia: 45/2024

č. správneho konania: 1153-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 29.01.2024

dátum právoplatnosti: 19.02.2024

Prílohy:

1153-2024_Rozhodnutie_45_2024_Rozhodnutie č. 45-2024.002.pdf

Aktualizácia: 19.02.2024