Úradná tabuľa ÚJD SR

45/2023

č. rozhodnutia: 45/2023

č. správneho konania: 953-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 06.02.2023

dátum právoplatnosti: 09.03.2023

Prílohy:

953-2023_Rozhodnutie_45_2023_R45_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023