Úradná tabuľa ÚJD SR

448/2023

č. rozhodnutia: 448/2023

č. správneho konania: 1178-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 21.12.2023

dátum právoplatnosti: 18.01.2024

Prílohy:

1178-2024_Rozhodnutie_448_2023_Rozhodnutie_448_2023.pdf

Aktualizácia: 23.01.2024