Úradná tabuľa ÚJD SR

447/2023

č. rozhodnutia: 447/2023

č. správneho konania: 1230-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 04.01.2024

dátum právoplatnosti: 22.01.2024

Prílohy:

1230-2024_Rozhodnutie_447_2023_Rozhodnutie_447_2023.pdf

Aktualizácia: 23.01.2024