Úradná tabuľa ÚJD SR

441/2023

č. rozhodnutia: 441/2023

č. správneho konania: 3987-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 20.12.2023

dátum právoplatnosti: 06.01.2024

Prílohy:

3987-2023_Rozhodnutie_441_2023_Rozhodnutie_441_2023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024