Úradná tabuľa ÚJD SR

44/2024

č. rozhodnutia: 44/2024

č. správneho konania: 1219-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 24.01.2024

dátum právoplatnosti: 10.02.2024

Prílohy:

1219-2024_Rozhodnutie_44_2024_Rozhodnutie_44_2024.pdf

Aktualizácia: 12.02.2024