Úradná tabuľa ÚJD SR

44/2023

č. rozhodnutia: 44/2023

č. správneho konania: 902-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 03.02.2023

dátum právoplatnosti: 08.03.2023

Prílohy:

902-2023_Rozhodnutie_44_2023_R44_2023_ .002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023