Úradná tabuľa ÚJD SR

44/2022

č. rozhodnutia: 44/2022

č. správneho konania: 2-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 10.03.2022

dátum právoplatnosti: 12.04.2022

Prílohy:

2-2022_Rozhodnutie_44_2022_R 44_2022 právoplatné anonymizované.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023