Úradná tabuľa ÚJD SR

439/2023

č. rozhodnutia: 439/2023

č. správneho konania: 1208-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.12.2023

dátum právoplatnosti: 06.01.2024

Prílohy:

1208-2024_Rozhodnutie_439_2023_UJD SR 3863-2023_Rozhodnutie_ EMO34.pdf

Aktualizácia: 12.01.2024