Úradná tabuľa ÚJD SR

438/2023

č. rozhodnutia: 438/2023

č. správneho konania: 1290-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.12.2023

dátum právoplatnosti: 06.01.2024

Prílohy:

1290-2024_Rozhodnutie_438_2023_Rozhodnutie_438_2023 anonym.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024