Úradná tabuľa ÚJD SR

437/2023

č. rozhodnutia: 437/2023

č. správneho konania: 1205-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.12.2023

dátum právoplatnosti: 06.01.2024

Prílohy:

1205-2024_Rozhodnutie_437_2023_Rozhodnutie_437_2023_ANONYM.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024