Úradná tabuľa ÚJD SR

436/2023

č. rozhodnutia: 436/2023

č. správneho konania: 1110-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.12.2023

dátum právoplatnosti: 06.01.2024

Prílohy:

1110-2024_Rozhodnutie_436_2023_Rozhodnutie_436_2023.pdf

Aktualizácia: 15.01.2024