Úradná tabuľa ÚJD SR

435/2023

č. rozhodnutia: 435/2023

č. správneho konania: 1096-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 21.12.2023

dátum právoplatnosti: 18.01.2024

Prílohy:

1096-2024_Rozhodnutie_435_2023_Rozhodnutie_435_2023.pdf

Aktualizácia: 26.01.2024