Úradná tabuľa ÚJD SR

434/2023

č. rozhodnutia: 434/2023

č. správneho konania: 1109-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 19.12.2023

dátum právoplatnosti: 05.01.2024

Prílohy:

1109-2024_Rozhodnutie_434_2023_Rozhodnutie_434_2023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024