Úradná tabuľa ÚJD SR

433/2023

č. rozhodnutia: 433/2023

č. správneho konania: 1090-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.12.2023

dátum právoplatnosti: 06.01.2024

Prílohy:

1090-2024_Rozhodnutie_433_2023_Rozhodnutie_433_2023.pdf

Aktualizácia: 15.01.2024