Úradná tabuľa ÚJD SR

432/2023

č. rozhodnutia: 432/2023

č. správneho konania: 3885-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 19.12.2023

dátum právoplatnosti: 05.01.2024

Prílohy:

3885-2023_Rozhodnutie_432_2023_Rozhodnutie_432_2023.pdf

Aktualizácia: 05.01.2024