Úradná tabuľa ÚJD SR

431/2023

č. rozhodnutia: 431/2023

č. správneho konania: 3285-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 19.12.2023

dátum právoplatnosti: 05.01.2024

Prílohy:

3285-2023_Rozhodnutie_431_2023_Rozhodnutie_431_2023.pdf

Aktualizácia: 05.01.2024