Úradná tabuľa ÚJD SR

430/2023

č. rozhodnutia: 430/2023

č. správneho konania: 1199-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 18.12.2023

dátum právoplatnosti: 09.01.2024

Prílohy:

1199-2024_Rozhodnutie_430_2023_R 430-2023.pdf

Aktualizácia: 10.01.2024