Úradná tabuľa ÚJD SR

43/2023

č. rozhodnutia: 43/2023

č. správneho konania: 1140-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 31.01.2023

Prílohy:

1140-2023_Rozhodnutie_43_2023_R_43_2023_spis_1140_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023