Úradná tabuľa ÚJD SR

43/2022

č. rozhodnutia: 43/2022

č. správneho konania: 1096-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.02.2022

dátum právoplatnosti: 29.03.2022

Prílohy:

1096-2022_Rozhodnutie_43_2022_R043_2022_MeMi.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023