Úradná tabuľa ÚJD SR

429/2023

č. rozhodnutia: 429/2023

č. správneho konania: 3660-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 19.12.2023

dátum právoplatnosti: 05.01.2024

Prílohy:

3660-2023_Rozhodnutie_429_2023_UJD SR 3660-2023_Rozhodnutie_OZ_32-2023-RSE-Riadenie programov výroby_429_2023.pdf

Aktualizácia: 05.01.2024