Úradná tabuľa ÚJD SR

428/2023

č. rozhodnutia: 428/2023

č. správneho konania: 1180-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 20.12.2023

dátum právoplatnosti: 08.01.2024

Prílohy:

1180-2024_Rozhodnutie_428_2023_Rozhodnutie_428_2023.002.pdf

Aktualizácia: 10.01.2024