Úradná tabuľa ÚJD SR

426/2023

č. rozhodnutia: 426/2023

č. správneho konania: 1107-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.12.2023

dátum právoplatnosti: 30.12.2023

Prílohy:

1107-2024_Rozhodnutie_426_2023_Rozhodnutie_426_2023.pdf

Aktualizácia: 09.01.2024