Úradná tabuľa ÚJD SR

425/2023

č. rozhodnutia: 425/2023

č. správneho konania: 3690-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 14.12.2023

dátum právoplatnosti: 04.01.2024

Prílohy:

3690-2023_Rozhodnutie_425_2023_LR_425_2023.pdf

Aktualizácia: 04.01.2024