Úradná tabuľa ÚJD SR

423/2023

č. rozhodnutia: 423/2023

č. správneho konania: 3368-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 14.12.2023

dátum právoplatnosti: 30.12.2023

Prílohy:

3368-2023_Rozhodnutie_423_2023_Rozhodnutie_423_2023.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024