Úradná tabuľa ÚJD SR

422/2023

č. rozhodnutia: 422/2023

č. správneho konania: 3630-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 14.12.2023

dátum právoplatnosti: 30.12.2023

Prílohy:

3630-2023_Rozhodnutie_422_2023_Rozhodnutie_422_2023.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024