Úradná tabuľa ÚJD SR

420/2023

č. rozhodnutia: 420/2023

č. správneho konania: 3527-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 11.12.2023

dátum právoplatnosti: 28.12.2023

Prílohy:

3527-2023_Rozhodnutie_420_2023_Rozhodnutie_420_2023.pdf

Aktualizácia: 04.01.2024