Úradná tabuľa ÚJD SR

42/2023

č. rozhodnutia: 42/2023

č. správneho konania: 716-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 30.01.2023

dátum právoplatnosti: 03.03.2023

Prílohy:

716-2024_Rozhodnutie_42_2023_R_42_2023_KaPe.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024