Úradná tabuľa ÚJD SR

42/2022

č. rozhodnutia: 42/2022

č. správneho konania: 4-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 23.02.2022

dátum právoplatnosti: 29.03.2022

Prílohy:

4-2022_Rozhodnutie_42_2022_R 42 _2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023