Úradná tabuľa ÚJD SR

419/2023

č. rozhodnutia: 419/2023

č. správneho konania: 1278-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 12.12.2023

dátum právoplatnosti: 02.01.2024

Prílohy:

1278-2024_Rozhodnutie_419_2023_419.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024