Úradná tabuľa ÚJD SR

418/2023

č. rozhodnutia: 418/2023

č. správneho konania: 1111-2024

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 11.12.2023

dátum právoplatnosti: 12.01.2024

Prílohy:

1111-2024_Rozhodnutie_418_2023_Rozhodnutie 418_2023_zmeny dokumentácie ISM_právoplatné.pdf

Aktualizácia: 12.01.2024