Úradná tabuľa ÚJD SR

417/2023

č. rozhodnutia: 417/2023

č. správneho konania: 1173-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 13.12.2023

dátum právoplatnosti: 03.01.2024

Prílohy:

1173-2024_Rozhodnutie_417_2023_R417_2023_právoplatné.pdf

Aktualizácia: 19.03.2024