Úradná tabuľa ÚJD SR

416/2023

č. rozhodnutia: 416/2023

č. správneho konania: 3799-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 06.12.2023

dátum právoplatnosti: 13.12.2023

Prílohy:

3799-2023_Rozhodnutie_416_2023_Rozhodnutie 416_2023.pdf

Aktualizácia: 21.12.2023