Úradná tabuľa ÚJD SR

415/2023

č. rozhodnutia: 415/2023

č. správneho konania: 3830-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 06.12.2023

dátum právoplatnosti: 23.12.2023

Prílohy:

3830-2023_Rozhodnutie_415_2023_UJD SR 3830-2023_Rozhodnutie_OZ_37-2023-RSE-Licencovanie_415_2023.pdf

Aktualizácia: 02.01.2024