Úradná tabuľa ÚJD SR

414/2023

č. rozhodnutia: 414/2023

č. správneho konania: 3530-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 06.12.2023

dátum právoplatnosti: 23.12.2023

Prílohy:

3530-2023_Rozhodnutie_414_2023_Rozhodnutie_414_2023.pdf

Aktualizácia: 28.12.2023